Raamat.

Tallinna Ülikooli Erialasid Lõimiva Uuenduse projekti raames valmis kogumik ilmanähtustest,
kuhu on kokku koondatud ilmaga seotud rahvatarkus, mis meie esivanematelt meile edasi pärandatud
on. Materjali kogumiku koostamiseks koguti ilukirjandusest, luuletustest, erinevatest interneti allikatest
ja mujalt. Selleks, et ükski nähtus mõistmatuks ei jääks, otsiti mõistete tekste õpikutest ja ilmateenistuse
lehelt. Pildid ja fotod on kogumiku autorite poolt üles pildistatud või joonistatud.

Loodame, et digiraamat leiab laialdast kasutust Eesti laste harimisel.

Lae raamat tasuta alla.

ELU Ilmaraamat 2020
PDF – 14.2 MB 93 downloads