MIKS ILM?

Ilm ja ilmaended on läbi aegade olnud eestlaste argipäeva lahutamatu osa. Ilma ennustamine ja ilma
vaatlemine võis kunagi olla lausa eluliselt tähtis. Nõnda ilmast sõltudes, oli vaja tähelepanekud meelde
jätta ja järeltulijatele edasi anda, tekitades nii edasi pärandatava rahvatarkuse. Seega on ilmaga seotud
vanasõnades, ennetes, mõistatustes ja ka ilukirjanduses talletunud sajandite-pikkune rahva kogemus.

KELLELE ON MÕELDUD?

See projekt võiks huvi pakkuda lisaks lasteaedadele ja koolidele ka huvijuhtidele, kes hoiavad elus koolielu iidseid traditsioone. Projekt võiks neile huvi pakkuda kas või välitingimustes korraldatava sündmuse raames või olla abiks mõne sündmuse korraldamisel. Loodavast õppematerjalist võiks kasu saada ka noorteorganisatsioonid, näiteks Noored Kotkad ja Kodutütred, kes peavad ilma nutivahenditeta oskama metsas järgmiseks päevaks ilma ennustada.

 

MIS ON MEIE MOTIVATSIOON?

IlmaELU projekti eesmärk on välja anda digiõpperaamat ILMARAAMAT, mis tutvustaks lasteaia viimases astmes ja kooli esimeses astmes lastele ilmaga seotud vanasõnu, uskumusi ja endeid, mõistatusi, luuletusi, laulutekste, praktilisi tegevusi. Konkreetsemalt uurime seda, milliseid ilmastiku nähtustega seotud rahvatarkusi ja kirjeldusi leidub kirjanduses. Tänapäeval hakkavad eestlaste ennemuistsed tarkused põlvkondade mälus tuhmuma ning murekoht on ka see, et tänapäeva lastel on lugemus väike ja kõik peab olema kättesaadav internetist või vähemalt digitaalselt. Ka kultuuripärandi säilimise jaoks on oluline, et meie järeltulevad põlved saavad võimaluse tutvuda ilmatarkustega digitaalselt.

Create Your Own Website With Webador